privacy policy

Päivitetty 30.3.2021

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeää. Hotel Hyppeis värdshus Oy on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä, jota Hotel Hyppeis värdshus Oy suorittaa majoitus-, ja ravintolapalveluidensa tarjoamiseksi asiakkailleen sekä edellä mainittuihin liittyvään asiakassuhteen hankintaan ja ylläpitoon. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietoihin, jotka koskevat Hotel Hyppeis värdshus Oy:n hotelli- ja ravintola-asiakkaita, uutiskirjeen tilaajia sekä Hotel Hyppeis värdshus Oy:n verkkosivuilla vierailevia henkilöitä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot löydät kohdasta Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, miten Hotel Hyppeis värdshus Oyon sitoutunut keräämään, käsittelemään ja suojaamaan henkilötietosi asiakassuhteesi aikana ja sen jälkeen.

Alle olemme määritelleet tärkeimmät tässä tietosuojaselosteessa käyttämämme käsitteet.

”Henkilötieto”
Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. Esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sijaintitieto, verkkotunnistetieto, osoite tai majoitustiedot.

”Henkilötietojen käsittely”
Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki toiminnot, jotka kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti.
Henkilötietojen käsittelyä ovat esimerkiksi tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

”Rekisteröity”
Tunnistettava tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, johon käsiteltävä henkilötieto liittyy. Esimerkiksi työnhakija tai asiakas.

”Rekisterinpitäjä”
Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia Hotel Hyppeis värdhus Oy:n liiketoiminnan kannalta seuraaviin tarkoituksiin:

 • palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen
 • asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan
 • asiakaspalvelun tai tapahtumajärjestelyiden hoitamiseksi
 • laskutukseen ja luotonvalvontaan
 • tiedottamiseen
 • palveluiden ja tuotteiden mainontaan ja markkinointiin, mm. suoramarkkinointiin ja sen kohdistamiseen asiakkaillemme
 • markkinointiviestinnän tarjoamiseksi, kohdentamiseksi ja kehittämiseksi (esim. markkinatutkimukset)
 • tilastollisiin tarkoituksiin
 • turvallisuuden varmistamiseen

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja oikeutettujen etujemme mukaisesti. 

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan sinulta itseltäsi puhelimitse, sähköpostilla, tai sähköisillä/tulostettavilla lomakkeilla asiakassuhteen hoitamista varten. 

Asiakaspalvelutilanteissa voidaan sinun ja Hotel Hyppeis värdshus Oy:n välistä viestintää, kuten esimerkiksi sähköpostiviestejä, tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi ja sen sisällön todentamiseksi.

Käsittelyn käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa ja mitä tarkoitusta varten. Käsittelemme alla mainittuja henkilötietojasi vain laillisin perustein alla määritellysti:

Majoitus-, kokous- ja ravintolapalvelut

 • Käsittelemme asiakkaan ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen ja sen täytäntöönpanoon perustuen seuraavia tietoja: yhteystiedot (etu- ja sukunimi, osoite, postinumero, kaupunki, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Asiakkaan suostumukseen perustuen voimme käsitellä myös seuraavia tietoja:
 • Ravintola- ja kokouspalveluita varatessa asiakkaalta kerätään yhteys- ja maksutietojen lisäksi mahdolliset allergiatiedot.
 • Asiakkaan jättäessä meille käyntikorttinsa, tietoja voidaan myös liittää Hotel Hyppeis värdshus Oy:n asiakastietorekisteriin. 

Matkustajailmoitukset

 • Matkustajailmoitusten käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen.
 • Käsiteltävät tiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansallisuus, mukana matkustavan puolison ja alaikäisten lasten nimet, suomalaiset henkilötunnukset (tai sen puuttuessa syntymäajat), osoite, Suomeen saapumismaa, matkustusasiakirjan numero sekä saapumis- ja lähtöpäivämäärät. Lisäksi voidaan kirjata majoittumisen tarkoitus (kuten vapaa-aika, työ tai muu syy).

Kohdennettu markkinointi:

 •     Hotel Hyppeis värdshus Oy suorittaa asiakkaidensa profilointia kohdennetun markkinoinnin yhteydessä, jolloin sinulle voidaan tarjota vain sinua kiinnostavia palveluita aiemman ostokäyttäytymisesi sekä asiakastietoihisi tallennettujen tietojen perusteella. Profilointi perustuu antamaasi suostumukseen ja sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa se. Mikäli sinulla on kysymyksiä profilointiin liittyen, ota meihin yhteyttä info(at)hotelhyppeis.fi.
 •     Kohdennettuun markkinointiin käytetään asiakkaan sähköpostia, nimeä ja paikkakuntaa, mahdollisia mielenkiinnonkohteita sekä aiempaa ostokäyttäytymistä. Aiemman ostokäyttäytymisen perusteella voimme tarjota esimerkiksi hääpaketin varanneelle vuosipäivätarjouksia.
 •     Lisäksi käytämme Facebook Inc.:in mukautettuja kohderyhmiä kiinnostuksen kohteisiin perustuvassa verkkomainonnassa. Seurantapikseli on analytiikkatyökalu, jonka avulla voimme luoda kohderyhmiä mainontaa varten sekä varmistaa, että mainoksiamme näytetään oikeille kohderyhmille (kuten ikä ja mielenkiinnon kohteet). Meille kerätyt tiedot säilyvät anonyymeinä, emmekä voi nähdä yksittäisen käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee kerätyt tiedot.

Verkkosivuston keräämät tiedot

 • Selatessasi verkkosivujamme, saamme tiedon esimerkiksi IP-osoitteestasi. Käytämme IP-osoitteita verkkosivustomme käytön analysoinnissa esimerkiksi palvelinongelmien ratkaisemiseen, sivuston hallintaan sekä käyttäjien liikkeiden seurannassa tilastointia varten.
 • Hotel Hyppeis värdshus Oy käyttää verkkosivun käytön analysointiin ja tilastojen tuottamiseen Google Analytics -palvelua,  joka on kolmannen osapuolen, Google Inc:in, tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics kerää sivustolla kävijöistä tiettyjä tietoja evästetiedostojen avulla, jotta verkkosivun käyttöäsi voidaan analysoida ja parantaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi, mitä kautta käyttäjä on löytänyt sivustolle ja miten hän toimii sivustolla. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella.

Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietojasi häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.

Pääsy henkilötietoihisi on myös sisäisesti rajoitettu käyttöoikeuksien myöntämisellä sekä niiden valvonnalla. Henkilötietojasi käsittelee vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puitteissa siihen oikeus.

Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä. Voit itse päättää, haluatko vastaanottaa suoramarkkinointia ja tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus tulla unohdetuksi tai pyytää tietojesi siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle. Tässä kappaleessa kerromme, mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa ja miten voit oikeuksiasi käyttää:

 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Tarkastus- ja oikaisuoikeus
 • Käsittelyn rajoittamista tai vastustamista
 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen
 • Valitusoikeus

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseesi sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit esimerkiksi milloin tahansa peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamasi suostumuksen.

Sinulla on milloin tahansa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet, tai saada varmistus siitä, että rekisterissämme ei ole sinua koskevia henkilötietoja. Jos tietosi ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, voit tehdä meille oikaisu- tai täydennyspyynnön.

Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme perustellusti osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa olevan riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut oikeudet ja vapaudet. Lisäksi mikäli tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen käsittelyä on sallittua jatkaa.

Lisäksi voit milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin (mukaan lukien profiloinnin suoramarkkinointitarkoituksiin).

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi, jolloin poistamme kaikki sinusta keräämämme tiedot, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin (esim. väärinkäytösten tutkimiseksi ja torjunnaksi asiakkaan aiemman epätoivotun käyttäytymisen perusteella). Poistamme tiedot myös, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja peruutat suostumuksesi, tai jos vastustat henkilötietojasi käsittelyä, ellei käsittelylle ole muuta perustetta. Huomioithan, että meillä saattaa kuitenkin olla lakiin perustuvia velvoitteita henkilötietojesi säilyttämiseen, kuten laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, jotka velvoittavat meitä säilyttämään matkustajailmoituksesi tiedot tietyn ajan.

Voit pyytää henkilötietojesi siirtoa, jolloin toimitamme sinulle henkilötietosi koneluettavassa muodossa, jotta voit säilyttää niitä itse tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle (esim. toiselle palveluntarjoajalle). Mikäli se on teknisesti mahdollista, siirrämme tietosi myös suoraan toiselle rekisterinpitäjälle pyynnöstäsi. Tämä on mahdollista vain sellaisissa tilanteissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai sopimukseen perustuen ja koskee vain sellaisia tietoja, joita olet itse toimittanut meille.

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

Miten voin tehdä tietojeni tarkastuspyynnön?

Tietojesi tarkastuspyyntö tehdään sähköisesti osoitteeseen info@hotelhyppeis.fi.

Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön. Tietojen säilytysaika alkaa tietojen vastaanottamisesta.

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 1 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi aina voimassa olevan lain asettamissa rajoissa. Tämän jälkeen tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Käsiteltävät
henkilötiedot/henkilötietoryhmät

Säilytysaika

Asiakasrekisteri

-36 kk viimeisestä kontaktista asiakkaaseen, mikäli tämä ei ole antanut markkinointilupaa.

-yritysasiakkaiden tiedot 36 kk viimeisestä kontaktista asiakkaaseen

Markkinointiviestintärekisteri

Tiedot säilytetään niin kauan kuin asiakkaan markkinointilupa on voimassa.

Paperiset matkustajailmoitukset

12 kk

Poikkeamaraportointi

5 v.

 

Voimme kerätä sinun tietokonettasi koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa sinun tietokoneellesi. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen ja käytetään siihen, että voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Sinulla on oikeus estää evästeiden käyttö, mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Voit tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Kehitämme jatkuvasti tietosuojakäytäntöjämme, minkä vuoksi pyrimme säännöllisesti päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 

Suosittelemme, että aika ajoin vierailet uudelleen tällä tietosuojaselostesivulla muutoksien huomaamiseksi.

 

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Hotel Hyppeis värdshus Oy. 

 

Hotel Hyppeis Värdshus Oy

Y-tunnus: 2623428-6

Hyppeistentie 540

21760 Houtskari, Suomi

info(at)hotelhyppeis.fi

 

Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa 

Outi Fagerlund
Puh. 040 175 9880

outi(at)hotelhyppeis.fi 

Webpage by Ubuntu Productions (Korpo) | Images by Abo CreativesEat Turku, Suvi Elo and Ubuntu Productions
chevron-down